Linköping
Ansök senast 2023-10-24

Beskrivning

Är du intresserad av att projektleda ett historiskt dokumentationsprojekt? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Du kommer att arbeta med projektledning av en större dokumentation av Lambohovs säteri, en 1700-talsherrgård i Linköpings kommun. Herrgården är i kommunal ägo, men har bebotts av privatpersoner fram till 2019. Säteriets historia är till stora delar oskriven, och projektet syftar till att ta fram en berättelse om säteriet, och de människor som har bott och verkat på godset. Du kommer att söka information i arkiv, söka upp och prata med människor som har vetskap om historien samt sammanställa detta. Målet med dokumentationen är att säteriet så småningom ska kunna visas för allmänheten och bli ett kulturellt besöksmål.