Visby
Ansök senast 2023-02-19

Beskrivning

Brinner du för Gotlands kulturturism och utveckling? Då är det här jobbet kanske något för dig? Gotlands Museum söker en engagerad och utåtriktad projektledare som ska hjälpa lokala museer, hembygdsföreningar och företag inom besöksnäringen att hitta nya spännande vägar framåt.

Arbetsuppgifter
Som projektledare för det treåriga utvecklingsprojektet Circular Culture – Sustainable partnerships kommer du att leda och driva ett projekt som handlar om att stärka och stötta aktörer inom kulturturismen på Gotland i nya samarbeten. Projektet kommer genomföra workshops med målgruppen och skapa synergier mellan olika verksamheter inom besöksnäringen. Du behöver ha goda kommunikativa egenskaper som säkerställer kommunikationen mellan professionella utövare och ideella organisationers medlemmar, samt föra en god dialog med projektfinansiärens representanter. Tjänsten innehåller både administration och redovisning.

Projektbeskrivning
Gotlands Museum har fått beviljat EU-medel för ”Circular Culture – Sustainable partnerships”. Målet är att stärka kulturarvsturismen på Gotland för att få till en positiv och hållbar platsutveckling och föryngring genom kunskap, samverkan och workshops. Projektet handlar om att stärka Gotlands lokala museer, hembygdsföreningar och företag inom besöksnäring och kulturmiljö i deras utveckling av hållbara affärsmodeller och platsutveckling. Genom affärsutvecklingsprogram, kunskap, kontakter och arbetssätt förväntas målgruppen etablera nya samarbeten som bidrar till cirkulär platsutveckling i kulturmiljöer. Projektet är treårigt (230101–260430) och är finansierat till hälften av EU:s Regionala Utvecklingsfond (ERUF) och andra hälften av Region Gotland. Projektägare är Gotlands Fornvänner/Gotlands Museum. Intressenter till projektet är Gotlands Förenade besöksnäring, Gotlands Hembygdsförbund och Uppsala universitet (Enricoprojektet).

Kvalifikationer
Relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet inom projektledarkunskap och ekonomisk redovisning.
Erfarenhet från att de senaste tre åren ha lett projekt, gärna ett EU-finansierat.
Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare och projektdeltagare.
Mycket god förmåga att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt.
Erfarenhet och intresse för besöksnäring och kulturarv inom de kulturella och kreativa branscherna (KKB).
Mycket goda kommunikativa egenskaper i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka sig på engelska.
God samarbetsförmåga och lyhördhet för andras idéer och förslag.
God förmåga att lösa problem och omsätta idéer till handling.
Digital kompetens inom en IT-miljö som bygger på plattformen Microsoft Office 365.
Erfarenhet av att leda videomöten, oftast i plattformarna Zoom, Teams, Google Meet.
Kännedom om offentliga upphandlingsprinciper och beställning av externa tjänster.
Körkort för personbil (B- körkort).

Anställningsvillkor
Anställning 100 % (38,5 tim./vecka). Anställningsperioden följer projektperioden till och med 2026-04-30.
Sex månaders provanställning.
Gotlands Museum tillämpar årsarbetstid.
Arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Lön enligt överenskommelse.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Ansökan
Ansök genom att skicka ett personligt brev och CV till projektledare@gotlandsmuseum.se senast: 2023-02-19.

Kontaktpersoner
Frågor om tjänsten besvaras av avdelningschef Stefan Johansson, stefan.johansson@gotlandsmuseum.se eller via telefon 073-398 51 71.  Facklig representant: Per Widerström, e- post: per.widerstrom@gotlandsmuseum.se eller via telefon  070—253 77 72

Om Gotlands museum
Föreningen Gotlands Fornvänner är huvudman för Gotlands Museum. Verksamheten, med ca 45 anställda, omfattar Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum och museigårdarna Norrbys, Kattlunds, Petes samt Magasin Visborg. Gotlands Museum har som affärsidé att på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra Gotlands konst, historia samt natur-, och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Vi arbetar kontinuerligt för att förverkliga vår vision att vara ett museum för alla. Gotlands Museum är Sveriges mest välbesökta länsmuseum med över 340 000 besökare årlige.  Därmed är vi en mycket viktig aktör för besöksnäringen på Gotland.