Kristianstad
Ansök senast 2022-09-18

Beskrivning

Regionmuseet Skåne är ett museum som arbetar för att ge kvalitativa upplevelser och lärande med fokus på besökaren. Museet har en ledande roll inom kulturmiljövård i Skåne och har också film och natur som viktiga verksamhetsområden. Regionmuseet är en kvalificerad kunskapsverksamhet med många samarbeten, nätverk och är en viktig samhällsaktör. Museet driver också Kristianstads kommunala konsthall och har ett helägt dotterbolag för arkeologisk uppdragsverksamhet, Sydsvensk Arkeologi AB.

För att leda verksamheten in i framtiden söker vi nu

Regionmuseichef/Landsantikvarie

som brinner för ledarskap, utveckling och samverkan med placering i Kristianstad.

Regionmuseet Skåne leds av en stiftelse med de tre huvudmännen Kristianstads kommun, Region Skåne och Skånes Hembygdsförbund.

Regionmuseet Skåne har ca 45 medarbetare fördelat på de fem avdelningarna

  • Lärande & utställningar
  • Kunskapsuppbyggnad
  • Konsthall & museiteknik
  • Omvärld & värdskap
  • Ekonomi & fastigheter

I din roll kommer du att ha ett starkt fokus på prioriterade profil- och utvecklingsområden inom bl a kulturmiljö med uppdragsverksamhet, regional utveckling/samverkan och film samt projekt och tvärsektoriell samverkan internt och externt. Genom din omvärldsorientering förväntas du också att ytterligare flytta fram positionerna för samverkan och samarbeten externt.

Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att både genom dig själv och dina underställa chefer i ledningsgruppen kanalisera medarbetarnas engagemang i riktning mot de övergripande målen som formulerats i stiftelsens stadgar, region Skånes kulturplan och de nationella kulturpolitiska målen.

Du har en för verksamheten relevant högskoleexamen och är en god kommunikatör med en förmåga att arbeta mot tydliga mål med ett starkt engagemang och genuint intresse för såväl ledarskap som verksamhetsfrågor.

I denna rekrytering samarbetar vi med AS&B Executive och rekryteringen sker i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anders Stegersjö på 0704-280265 alternativt anders.stegersjo@asb-executive.se Söker tjänsten gör du via www.asb-executive.se - Lediga tjänster. Vi vill ha din ansökan senast 2022-09-18.