Stockholm
Ansök senast 2023-02-27

Beskrivning

Arbeta med service och underhåll av elektronik, teknik, ljus och ljud i museets publika miljö. Delta vid planering och produktion av utställningar och event, vilket innebär att ingå i en projektorganisation med sin kompetens. Säkerställer att driften och underhållet av befintliga och kommande utställningar bibehålls på en hög nivå vilket innebär felsökning, reparationer samt att hantera inköp.