Visby
Ansök senast 2023-06-25

Beskrivning

Utredare – heritage science

Gotland

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

International applicants, please find english version below.

Enheten för kulturarv och vetenskap ansvarar för att stödja kunskapsuppbyggnad, forskning och konserveringsvetenskaplig utveckling inom kulturarvsområdet samt för att samordna och driva frågor inom det tvär- och naturvetenskapliga forskningsområdet heritage science. Verksamheten omfattar Kulturarvslaboratoriet, internationell och nationell standardisering inom kulturvård samt en forskningsmiljö för runor och runinskrifter. Vid enheten arbetar 13 medarbetare.

Kulturarvslaboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur och resurs för samarbete och utveckling inom heritage science, ett expanderande tvärvetenskapligt forskningsområde som förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik. Laboratoriet driver eller medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt, i samarbete med forskningsinstitutioner, museer och andra kulturarvsaktörer. Vi driver nätverket Heritage Science Sverige och företräder Sverige i de europeiska satsningarna IPERION HS och E-RIHS. I laboratoriet finns en instrumentpark med bland annat SEM-EDS, µXRF, röntgen, FTIR och Raman.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som utredare kommer du att medverka i utvecklingen av heritage science som forskningsområde i Sverige. Du kommer att leda eller medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsinstitutioner, museer och andra kulturarvsaktörer, nationellt och internationellt. Du kommer även arbeta med förmedling av resultat, erfarenheter och metoder till olika målgrupper. Därutöver kommer du ha uppgifter i det gemensamma arbetet att driva och utveckla Kulturarvslaboratoriet och heritage science i Sverige.

Din kompetens

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av:

  • laborativ forsknings- och utvecklingsverksamhet.
  • att leda forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med andra, t ex som projektledare, samordnare, forskningsledare eller motsvarande.
  • att utveckla, förmedla och sprida resultat, erfarenheter och metoder, både genom vetenskaplig publicering och i populärvetenskapliga sammanhang.

Det är meriterande om du är disputerad, har erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete med koppling till kulturarvsområdet och erfarenhet av att bilda eller ingå i samarbeten med flera aktörer, nationellt och internationellt. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av organiska analyser och att du har arbetat med olika tekniker som exempelvis SEM-EDS, µXRF, FTIR, RAMAN och masspektrometri. Det är även meriterande med erfarenhet av att söka FoU-finansering från olika forskningsfinansiärer.

Du är som person drivande, initiativrik, utåtriktad och har lätt för att utveckla relationer och samarbeten. Du kan hantera komplexa frågor, är ansvarstagande, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Då arbetet har en starkt internationell prägel behärskar du också engelska väl i tal och skrift.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på två år från 2023-09-01 till 2025-08-31. Placeringsort är Visby men med möjlighet att arbeta upp till 50 % på distans.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 juni. Märk din ansökan med diariennr RAÄ-2023-1605.

 

Heritage scientist

The Heritage Laboratory at the Swedish National Heritage Board, situated in Visby on the island of Gotland, is a central facility and infrastructure for interdisciplinary collaborations in heritage science. We cooperate with museums, research institutions and other organizations, both nationally and internationally. We facilitate the growth of the field through the network Heritage Science Sweden and represent Sweden in the European initiatives IPERION HS and E-RIHS. The laboratory has, amongst other techniques, SEM-EDS, µXRF, X-ray, FTIR and Raman.

Duties

As a heritage scientist, you will participate in the development of heritage science as a research area in Sweden. You will lead or participate in R&D projects with, among others, museums and research institutions, both nationally and internationally. You will work with communication and dissemination to varied target audiences. You will also have tasks in the development of the Heritage Laboratory as well as developing the field of heritage science in Sweden.

Skills

You have several years of work experience in:

  • laboratory-based research and development environments
  • leading R&D projects in collaboration with others, e.g. as a project manager, coordinator, research leader or equivalent;
  • developing, communicating and disseminating results, experiences and methods, both to other experts and the general public.

Preferably you have a PhD, experience within interdisciplinary and cultural heritage fields, experience in organic chemistry and working with SEM-EDS, µXRF, FTIR, RAMAN or mass spectrometry. You also have experience in applying for R&D funding from various research funding sources.

Personal skills

You like to take initiative, are driven, outgoing and find it easy to work in a team and to build collaborations. You can manage complex questions, are responsible, thorough and have a structured approach. Due to the international dimension of the position we also expect you to be fluent in English, written and spoken.

Further information

The position is temporary, situated in Visby for the period 01.09.2023 – 31.08.2025. The office and laboratory is situated in Visby but you have the possibility of working up to 50% out of office.

You are welcome to send your application with a CV and a personal letter by the 25th of June. Mark your application with ref.nr RAÄ-2023-1605.

Kontaktpersoner

Stefan Nilsson
08-5191 8000
Enhetschef
Oscar Engberg
08-5191 8000
ST
Helen Simonsson
08-5191 8000
SACO-S

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.