Halmstad
Ansök senast 2023-03-31

Beskrivning

Kulturmiljö Halland söker arkeolog med historisk inriktning

Hallands Kulturhistoriska Museum ingår tillsammans med Hallands Konstmuseum i Stiftelsen Hallands länsmuseer – Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. De utlysta anställningarna är placerade på museets kulturmiljöavdelning, Kulturmiljö Halland, och söks enligt de instruktioner som anges nedan.