Borås
Ansök senast 2023-08-18

Beskrivning

Tjänsten är ett vikariat på heltid under 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 november 2023 eller efter överenskommelse.

Textilmuseet är ett ledande museum inom textil och en viktig del av Textile Fashion Center i Borås. Museet är en mötesplats för alla som vill uppleva textil i olika former, så som mode och design, hållbar utveckling och innovation såväl som hantverk och industrihistoria. Textilmuseet inspirerar till att skapa, utforska, lära och uppleva genom utställningar och program som vidgar textilbegreppet i en miljö som lever och andas textil.

Textilmuseet erbjuder en central roll i utställningsverksamheten med ansvar för att projektleda, utveckla och genomföra Textilmuseets utställningsverksamhet tillsammans med museikollegiet samt verka för museets dagliga och långsiktiga arbete i linje med övergripande uppdrag och vision. Utställningsproduktionen är en viktig faktor i utvecklingen av Textilmuseet som kunskapsförmedlare, besöksmål och pedagogisk verksamhet och vi producerar varje år cirka fem större utställningar samt flera mindre pop-up utställningar. Intendenten har stort eget ansvar för alla processer; planering och produktion, budget- och resultatansvar samt  omvärldsbevakning i utställningsverksamheten och rapporterar direkt till museichefen. Samarbetet med övriga funktioner på museet så som museiteknik, pedagogik, kommunikation och samling är avgörande för att lyckas i målsättningarna och för Textilmuseets resultat. I uppdraget ingår även visningar, programproduktion och viktiga samarbeten med en mängd externa parter.

Vi söker en textilorienterad vikarie med bakgrund i museibranschen. Du har relevant Högskoleexamen kopplad till Textilmuseets ämnesområde och ska tillsammans med dina kollegor arbeta nytänkande, skapa ett kommunikativt resultat och driva verksamhetsutveckling. Som projektledare i utställningsproduktionen fordras trygghet och erfarenhet samt att vara bekväm med att utveckla, driva och företräda musei- såväl som kunskaps- och estiska perspektiv på institutionen. Tjänsten kräver en person som är strukturerad, planerad, samarbetsorienterad och engagerad i musei- och utställningsutveckling.

Kontakt: Museichef Ulrika Kullenberg, ulrika.kullenberg@boras.se svara på frågor via epost under sommaren, åter från semester 15 augusti 0768-888952.
Facklig företrädare DIK Catarina Ingemarsson, catarina.ingemarsson@boras.se, svarar på frågor fr o m 15 augusti 0768-888585.