Idek

IDEK

IDEKlogo

Föreningen IdeK arbetar med frågor inom området innovation, design och kommunikation för kulturarvssektorn. En huvuddel av verksamheten består av utbildningsinsatser och kunskapsspridning.

Mer information om IdeK hittar du på deras hemsida