Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys

Logotyp-NCK-rosa

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med det menar vi att vi bedriver forskning och utveckling om hur kulturarvet kan skapa social sammanhållning, regional utveckling och livslångt lärande. Vi ser kulturarvet som en resurs som kan ge ett bredare lärande och en större upplevelse än ”bara” kunskap om det förflutna. Med kulturarv som utgångspunkt arbetar vi i skärningspunkten mellan forskning, praktisk verksamhet och politik. Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa.

Vi arrangerar även en stor vårkonferens varje år, vid vilken NCK:s pris för innovativt arbete med lärande vid kulturarvsinstitutioner delas ut. Vi ger också kurser, workshops och föreläsningar om lärande, utvärdering, kulturpolitik och projektarbete.

Besök gärna Vår hemsida