Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

natverkforstolderochkulturarv

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Riksförbundet Sveriges Museer överlägger regelbundet med Riksantikvarieämbetet som från 2017 har utökat museiuppdrag.

BESÖK GÄRNA deras HEMSIDA