Finlands museiförbund

Suomen Museoliitto

suomen-museoliitto

Vår finska systerorganisation – äldst i Norden – grundades 1923. Museiförbundet har cirka 200 samfundsmedlemmar och ansvarar för skötseln av nästan 400 museienheter. Generalsekreterare är Kimmo levä.

BESÖK GÄRNA deras HEMSIDA