Utställningskritik

Utställningskritik

utstallningskritik

Utställningskritik är Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik och läses på nätet: www.utstallningskritik.se

Utställningskritik granskar och bevakar utställningsverksamheten vid de kultur- och naturhistoriska museerna runtom i landet, analyserar och debatterar utställningar, presenterar nyutkommen litteratur och ger internationella utblickar med nya nummer sex gånger om året. Ofta innehåller tidskriften en längre essä med en mer komplex teoretisk text. Arkivet rymmer samtliga artiklar som publicerats sedan starten 2005, vilket i dag utgör en sann guldgruva att gräva i.

Utställningskritik drivs som en ideell förening, UtställningsEstetiskt Forum, med produktionsstöd från Kulturrådet och till en mindre del av annonser och medlemsavgifter. Den som vill stödja tidskriftens fortsatta utgivning kan bli medlem genom att anmäla sig på hemsidan och betala in en medlemsavgift.

Kontaktpersoner:

Ordförande Liza Carlefred, liza@ueforum.se

Chefredaktör Susanne Fessé, susanne@utstallningskritik.se