IAA 2017 nominate now – small globe

Pressmeddelande från Sveriges Museer 2018-05-17:

Den 18 maj firas ” International Museum Day”.  Sedan drygt 40 år uppmärksammas Museidagen världen runt för att öka medvetenheten om museernas betydelse i samhällsutvecklingen.  

Publikationen ”Museums of the World” listar att det finns drygt 55 000 museer i 202 länder men siffran är lågt räknad. Bara i Sverige räknar myndigheten för Kulturanalys till fler än 1700 museer som lockar till drygt 28 miljoner besök varje år. Sedan ett år tillbaka regleras offentliga museer  i Sverige i en egen lag som ska garantera oberoendet som kunskapsinstitutioner..

– De svenska museerna sticker ut internationellt med höga besökstal och publikt engagemang. Det är ett kvitto på museerna som viktiga kunskapsdrivna samhällsaktörer, säger Mats Persson, Sveriges Museers generalsekreterare.

Initiativtagare till den Internationella Museidagen är en underorganisation till Unesco – ICOM (International Council of Museums). Temat för Museidagen 2018 är: Hyperuppkopplade museer: Nya sätt att närma sig, nya publikgrupper.

Visste du att....
...svenska museer tar emot mer än 28 miljoner besök/år
… det finns mer än 1700 svenska museer

Visste du att....
...svenska museer tar emot mer än 28 miljoner besök/år*
… det finns mer än 1700 svenska museer*
… det mest besökta museet 2017 var Vasamuseet
...ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna vetenskapens och konstens gudinnor.
...en modern museidefinition är: ”permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”. (ICOM:s definition)
...80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige besökte ett museum eller galleri under 2017 enligt Eurobarometern

*Enligt Myndigheten för kulturanalys 2016

 

 

För mer information:

Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, 070-811 60 40,

mats.persson@sverigesmuseer.se

Läs mer på ICOM:s (International Council of Museums) hemsida>>