Den 3 oktober beslutade regeringen att fortsätta satsningen på kultur för äldre. Kulturrådet får 30 miljoner kronor för att ytterligare stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Tidigare har 40 miljoner kronor fördelats för detta ändamål.

–  Kulturaktiviteter kan minska ensamhet och isolering och förhöja livskvalitén för den som är äldre, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Det är glädjande att vi får ytterligare medel till dessa livsviktiga områden.

–  Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmående finns – nu behöver de omsättas i praktiken, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta människor inom vården och omsorgen på deras villkor.

Kulturrådet får nu fortsatt förtroende i och med uppdraget att fördela särskilda medel för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet. Det gäller såväl kulturupplevelser som eget skapade. Kommuner, landsting och regioner prioriteras i bidragsfördelningen.

Tre år i rad har Kulturrådet fördelat stöd till kultur för äldre. År 2011 fördelades 30 miljoner och året dessförinnan 10 miljoner. Den 28 november anordnar Kulturrådet en nordisk expertkonferens på temat Kultur för äldre. Då presenteras en utvärdering av de insatser som hittills gjorts.

Läs mer på Kulturrådets hemsida >>>