Idag meddelade kulturminister Amanda Lind under en presskonferens fördelningen av det tidigare aviserade krisstödet i den extra ändringsbudgeten.

Kulturrådet kommer att fördela 881 miljoner kronor. En del av detta, upp till 400 miljoner kronor, ska användas på samma sätt som det krisstöd till arrangörer de fördelade i våras som kompensation för uteblivna intäkter då evenemang blivit inställda eller skjutits upp. Detta stöd omfattar nu perioden juni till september.

Kulturdepartementet menar att kulturens aktörer har kunskap och engagemang för att kunna genomföra evenemang på ett smittskyddssäkert sätt. För att underlätta för kulturaktörerna avsätts högst 80 miljoner kronor för 2020 hos Kulturrådet för stöd till arrangemang av kultur under smittskyddssäkra former.

Kulturrådet ska också fördela 371 miljoner kronor som stimulanser till återhämtning inom kultursektorns verksamheter och kommer att återkomma med hur dessa medel fördelas mer konkret.

– Hur medlen ska fördelas av Kulturrådet beskrivs inte i närmare detalj. Amanda Lind påtalade dock att det är aktuellt för verksamheter som är i behov av extra stöd på grund av pandemin, vilket måste innefatta museerna, säger Sveriges Museers generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter.

Sveriges Museer kommer att bevaka frågan och återkomma när det är mer tydligt hur museerna berörs av de extra medlen.