Fler besökare men färre anställda än någonsin på landets museer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, som varje år sammanställer föregående års officiella museistatistik. Inom kategorin regionala museer har mängden anställda sjunkit med hela fem procent förra året.

– Att antalet anställda sjunker är en oroande trend som nu förstärkts i spåren av pandemin. Sektorn dräneras på kompetens och museernas långsiktiga uppdrag som samhällets minne hotas, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Länk till rapporten: Museer 2019. Kulturfakta 2020:2

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003 rapporterar Myndigheten för kulturanalys.

Sveriges Museer noterar att Kulturanalys tagit bort kategorin övriga museer ur den sammanräknade statistiken, vilket sänker det totala besöksantalet med cirka 8 miljoner besökare från tidigare års rapporter. Men inom de kategorier som redovisas syns en ökning av besökstalen från föregående år.

– Kulturanalys rapport bekräftar den ökning av besöken under 2019 vi såg i vår sammanställning av våra medlemmars besök som publicerades efter årsskiftet, säger Jeanette Gustafsdotter.

Som skäl till den ändrade redovisningen angående kategorin övriga museer, anges att  "imputerade” tidsserier över besök för övriga museer inte publiceras på grund av osäker kvalitet. Imputation betyder att saknade värden ersatts med uppskattade värden så att man kan få en analys av hela materialet. Redovisningen från de enskilda museerna i kategorin övriga museer finns dock med i rapportens bilagor.