Riksförbundet och Gotlands museum anordnar i samverkan med andra organisationer tre seminarier på museidagen den 1 juli. Utöver detta arrangerar Riksutställningar ett seminarium samma dag. Allt sker i Bildstenshallen på Gotlands museum.

Vad krävs för att finansiera kulturen?
Gotlands museum, Bildstenshallen 1/7 kl 09.00-10.00

Donatorer, försäljning, entréavgifter, vänföreningar, sponsorer, samarbetspartners. Hur ska vi kunna finansiera kulturen? Sveriges museer har en hög självfinansieringsgrad. Hur står sig ett folkbildande och demokratiskt uppdrag mot en privat finansiering. Finns förutsättningarna?

Medverkande:

Ulf Dernevik (MP), Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Regeringskansliet. Meg Tivéus, Ordförande, Svenskt Kulturarv. Mats Persson, Generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer. Berndt Arell, Överintendent, Nationalmuseum. Onita Wass, Museichef och VD, Millesgården. Olle Wästberg, Moderator, ledare av 2014 års demokratiutredning.

Arrangör: Nationalmuseum, Millesgården, Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum

___________________________________________________________________

Syriska sagor och legender som berikar kulturen och den ömsesidiga integrationen
Gotlands museum, Bildstenshallen 1/7 kl 12.30-13.30

Vi levandegör traditionellt syriskt historieberättande - ett kulturarv som är identitetsstärkande och ger underlag för att förstå och acceptera olikheter i vårt samhälle. En mångfald av kulturarv berikar Sverige och främjar integration i dubbel bemärkelse.

Kom och lyssna på magiska kameler och svarta ankor, lejon som överlistar flickan som blev en hund m.m. I Syrien och mellanöstern finns en ännu levande tradition av muntligt berättande. Genom en föreställning som sker omväxlande på svenska och arabiska åskådliggörs denna berättartradition. En diskussion i anslutning till föreställningen ska handla om hur kulturarv bidrar till att berika vår ömsesidiga integration i det svenska samhället.

Medverkande:
Peter Hagberg, Berättare, Fabula Storytelling. Ahmed alAydi, Berättare, Hakaya. Annika Magnusson, Generalsekreterare, Kulturarv utan Gränser.

Arrangör: Kulturarv utan Gränser, Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum

___________________________________________________________________

Vilken styrning krävs för ökad mångfald?
Gotlands museum, Bildstenshallen 1/7 kl 14.00-15.00

Många svenska museer vill bli bättre på att spegla mångfalden i samhället, och genom det bidra mer till demokrati och hållbar utveckling. Vilken styrning skulle stödja deras ambitioner bäst? Piska eller morot? I England får kulturinstitutioner som missar mångfaldsmål indragna anslag. Är det rätt väg?

Medverkande:
Deborah Williams, Senior Officer vid Arts Council England, presenterar varför den brittiska styrningsmodellen skapades och hur den omsätts i praktiken. Maria Jansén, chef för Historiska Museet och ordförande för Riksförbundet Sveriges Museer, reflekterar kring den brittiska modellen och kring hur hon skulle se på sådan styrning som redskap för ökad mångfald i den svenska museikontexten.

Seminariet är på engelska. Här kan du se samtalet direkt eller i efterhand>>>

Arrangör: Riksutställningar

___________________________________________________________________

Museet som ett nav i demokratin - ett samtal med kulturminister Alice Bah Kuhnke
Gotlands museum, Bildstenshallen 1/7 kl 15.30-16.30

bah_kuhnkeEtt samtal med kulturminister Alice Bah Kuhnke om hur museisektorn utifrån sin starka position kan vara med och påverka det samhälle som vi verkar i.

Allas rätt till kultur och synlighet är fundament i ett demokratiskt samhälle. Museerna bidrar genom sin verksamhet till att skapa en hållbar social utveckling. Vi står upp för mänskliga rättigheter och mångdimensionell historieskrivning. Samtalet tar upp hur museerna kan göra skillnad i en tid där växande polarisering medför ökade spänningar i samhället och grundläggande mänskliga rättigheter inte längre tycks självklara.

Samtalet leds av Maria Jansén, ordf Riksförbundet Sveriges museer och Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer
Här kan du se samtalet direkt eller i efterhand>>>

Arrangör: Riksförbundet Sveriges museer och Gotlands museum

 

Almedalen2015_svart_high

Arrangemangen  är en del i Kultur i Almedalen. Hela programmet för veckan hittar du här>>>