Makförskjutningen inom den regionala kulturpolitiken som en konsekvens av förändrad nationell kulturpolitik och vad det ger för konsekvenser för kommunala och regionala kulturinstitutioner. Det var temat på det seminarium som Riksförbundet Sveriges museer och branschorganisationen Svensk Scenkonst genomförde på tisdagen den 5 juli under Almedalsveckan.

Svensk scenkonst tisdag 2011 Visby
Foto Stig HammarstedtDet var så gott som fullsatt på Länsteatern i Visby. En panel bestående av Helena Wessman, vd Göteborgs Symfoniker AB, Björn Jansson, ordförande GotlandsMusiken, Regionfullmäktige på Gotland. Philip Johnsson, ordförande Värmlands museum och Wermland Opera, Anki Dahlin, museichef Kulturen, Johan Bengt-Påhlsson, kulturaktivist och debattör samt Gösta Bergenheim, ordförande Regionstyrelsen Region Halland diskuterade den förändrade situationen för kulturinstitutionerna till följd av samverkansmodellan.
Det konstaterades att det här är en process som tar tid. En tydlig förändring är att dock att kulturfrågorna nu kommit högre upp på agendan i regionerna.

Referat från seminariet

SVT Kulturnyheterna kommenterar.

Foto: Stig Hammarstedt