mindre Vårmöte 2019 Logotyp CMYKMuseernas vårmöte är sektorns viktigaste möte, till för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande.

2019 äger vårmötet rum i Östersund den 9-11 april. Temat för mötet är Älskade Museum. Kunskap, lust, samlingar.

- Museernas vårmöte handlar om lusten i lärandet och de svenska museerna som en genuin kunskapsbank, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Nu finns det möjlighet att bidra med programpunkter till vårmötet. Det kan vara idéer på workshops, paneldiskussioner, presentationer eller annat. Kontakta vårmötets projektledare Ulrica Löfstedt, som när hon inte planerar Museernas vårmöte är Forskningschef på Jamtli och VD för Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.

Ulrica projektledare vårmötet
Vårmötets projektledare Ulrica Löfstedt

- Många museer arbetar idag med lärande på ett lustfyllt sätt där samlingarna utgör en bas för verksamheten. Hur skapas bra möjligheter för lärande, hur sker mötet med besökarna och hur används samlingarna? Det är exempel på vad vi är nyfikna på att prata om under vårmötet, säger Ulrica Löfstedt.

Så bidrar du med programidéer till vårmötet

Skriv en kort beskrivning av din programidé (max 1000 tecken och nämn på vilket sätt det kopplar till temat). Beskriv vilken form för bidraget som du har tänkt: ett föredrag, ett seminarium eller en workshop. Ange även om förslaget är ett samarbetsprojekt. Berätta hur många personer som ingår i programidén och vem som är huvudtalare. Programpunkterna är 30-60 minuter långa. Urvalet av förslag kommer att grundas på relevans för temat samt intresse. Skicka ditt förslag till projektledare Ulrica Löfstedt på mailadress: ulrica.lofstedt@sverigesmuseer.se

Sista datum för inlämning av programförslag är den 20 november.
Varmt välkomna med era programidéer!