Anders Lindh har valts till ny ordförande i ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Anders Lindh har tidigare varit chef på Arbetets museum i Norrköping.

Nya i styrelsen är även Katarina Kallings från Sveriges Fängelse- museum i Gävle och Kerstin Bergström som till vardags finns på Skonaren Linnéa som är hemmahörande i Gamleby.

anders-lindh– Jag ser fram emot att få vara ordförande för en folkrörelse som bevarar, brukar och berikar arbetslivets historia. På arbetslivs- museerna finns ett stort engagemang för vårt gemensamma kul- turarv och här berättar man om maskiner och teknik men också om människors arbetsliv och vardag, säger Anders Lindh.

– Som chef för Arbetets museum under nästan 16 år hade jag ett nära och stimulerande samarbete med ArbetSam och detta engagemang fortsätter nu i min roll som ordförande. Vår uppgift är att tillsammans med arbetslivsmuseerna säkra mångfalden av yrkes- kunskaper och föra över dessa kunskaper till kommande generationer.

Läs mer om ArbetSam