Vid regeringens presskonferens den 4 februari meddelades att de nationella restriktionerna förlängs. Kulturminister Amanda Lind aviserade dock att man förbereder för lättnader som ska underlätta för museerna att ta beslutet att återöppna när smittläget blir bättre.

Exempel som gavs var att restriktionerna ska kunna utgå från storlek på lokal, typ av evenemang (utomhus eller inomhus) och de smittskyddsåtgärder som kan vidtas. Detta för att museer ska kunna ha öppet med grund i samma villkor som i nuläget gäller för till exempel butiker och restauranger.

– Vi har varit i en tät dialog med Kulturdepartementet och ser väldigt positivt på att politiken lyssnat på museisektorn och de förutsättningar verksamheterna har att erbjuda trygga besök. Nu ser vi fram emot återöppnandet av museerna, när smittläget tillåter, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.