Inom de närmaste dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period. Kulturrådets uppdrag är att fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen våren 2021. Det här blir det tredje krisstödet till kulturlivet.

Kulturrådet ska fördela två nya krisstöd i början av året. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Regleringsbrevet ger också Kulturrådet i uppdrag att redovisa de konsekvenser som coronaviruset fått för myndighetens resultat, verksamhet och ekonomi. De ska följa upp de krisstöd som myndigheten fördelat och krisstöden som har fördelats till regionerna inom kultursamverkansmodellen.

I anslutning till att ansökan öppnar publiceras mer information om krisstödet. På Kulturrådets webbinarier berättar de om stödet, vem som kan söka, hur blanketten fylls i och du har möjlighet att ställa frågor till deras medarbetare och i chatten.

Webbinarier

  • 26 januari 12.00  Kulturrådet och Konstnärsnämnden om krisstödet
  • 2 februari 12.00   Krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang
  • 9 februari 12.00   Krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Läs mer på Kulturrådets hemsida.