Antal besök på medlemsmuseerna 2019

163 museer finns med i Sveriges Museers sammanställning av museibesöken 2019. Listan nedan visar även besökssiffrorna för 2018. Museum 2019 2018 Län Aeroseum 56000 55000 Västra Götalands Alingsås museum 9937 12954 Västra Götalands Alsters herrgård – Gustaf Frödings minnesgård 50365 55428 Värmlands Arbetets museum 211727 158086 Östergötlands Arboga Museum 8085 8554 Västmanlands Moderna museet/ArkDes 517886 … Fortsätt läsa Antal besök på medlemsmuseerna 2019