am-bild

Varje år delas utmärkelsen Årets museum ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Priset för Årets Museum 2024 delas ut av kulturministern under museernas vårmöte. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer till nytänkande verksamhet av högsta kvalitet.

31 st olika museer har föreslagits.

Ett högt engagemang har visats av allmänheten för att kora vinnaren av Årets Museum 2024 och juryn begär nu in närmare beskrivningar för att gå vidare i processen och via utsatta kriterier- kora en vinnare för 28:e gången.

Kriterierna för Årets Museum 2024 är trefaldiga.
 1. Relevans
  Årets museum utgör en angelägen och inkluderande arena för människor och samhället
 2. Inspiration
  Årets museum kan uppvisa framstående exempel på nyskapande och innovativ verksamhet inom något eller flera områden
 3. Kunskap och bildning
  Årets museum arbetar med kunskapsuppbyggnad genom att sätta berättelser i nya sammanhang som möjliggör fördjupade insikter och nya perspektiv
Juryn 2024 består av:
 • Styrelseledamot från Sveriges museer (ordf./sammankallande):Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet
 • Ledamot i Svenska ICOM:Christian Penalva, utställningschef vid Kulturen i Lund
 • Föregående års vinnare:Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum
 • Gästplats internationellt perspektiv:Nils M Jensen, direktör för Organisationen Danske Museer
 • Gästplats annat branschperspektiv:Cecilia Wikström, stiftelsedirektör för Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelser