Idag den 26 april hålls årsmöte i Sveriges Museer. Vi hoppas att du som medlem kan delta. Anmäl dig i så fall via vårmötet. Platsen är Södertälje stadshus kl 13:30-16:30.

olof lavessongunilla carlsson

 

 

 

Vi har utökat programmet med kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (m) och vice ordförande Gunilla Carlsson (s) som kommer att delta och kommentera Myndigheten för Kulturanalys rapport om besöksutvecklingen vid de centrala museerna och kopplingen till fri entré som släpps samma dag. Gunnar Myrman m fl från Kulturanalys finns på plats.

ulrika mebusPå programmet finns också en återkoppling till vår chefsbarometer som vi tagit till hjälp för att identifiera de frågor som museibranschen tycker är de viktigaste att Riksantikvarieämbetet hanterar inom sitt nya museiuppdrag. Tack till alla er som svarat (sista datum var 21 april). Med anledning av de nya uppdragen har vi också bjudit in Ulrika Mebus som på Riksantikvarieämbetets uppdrag håller i Museidialogen.

Här en länk till årsmöteshandlingar>>

 

Spara

Spara

Spara