Nu finns Kommittén Kulturbryggans delbetänkande tillgängligt.  I delbetänkandet lämnar kommittén sina överväganden och förslag om en ändamålsenlig verksamhetsform för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Läs mer på regeringens webbplats>>>