Välkommen till en dag om hur vi med historiska perspektiv kan arbeta för att störa föreställningar om historisk och samtida homogenitet.
Torsdagen den 15 mars 2012 i Sundsvall.

 

Rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om ett homogent folk. Idéer om ett förflutet där ett idealiserat svenskt folk tänkt, känt och varit lika.

Hela programmet som pdf.

Hur kan vi med historiska perspektiv arbeta för att störa föreställningar om historisk och samtida homogenitet? Hur ser den dominerande bilden av Sveriges historia ut idag och vilka perspektiv och berättelser har fått stå utanför den gängse nationella historieskrivningen? Hur skapar vi inkluderande arbetssätt med utgångspunkt i kulturarv och kulturmiljöer?

Under dagen talar: Fredrik Svanberg, Historiska museet, Ulrika Westerlund, RFSL, Alexander Bengtsson, Stiftelsen Expo, Margareta Persson, projektet HAIKU/Nordiska Museet, Johan Loock, projektet Härjedalens kulturarv - dialog och strategi/Länsstyrelsen Jämtland, Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet, Jonas Walker, Länsstyrelsen Västernorr- land och Mikael Eivergård Örebro läns museum, alla med perspektiv på ämnet kulturarv och homogenitet. Louise Andersson, Riksutställningar, föreläser om normkritiska perspektiv som utgångspunkt för förnyelsearbete.

Välkommen att lyssna, berätta och diskutera!

Tid och plats:
Torsdagen den 15 mars 2012, kl. 10.15-15.30
Hotell Södra Berget, Sundsvall

Anmälan:
Anmäl dig senast den 1 mars via följande länk.
Konferensen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan avbokning eller anmäld ersättare debiteras 500 kr.

Målgrupp:
Kommuner, regionala och nationella myndigheter, museer,  intresseorganisationer och andra aktörer som arbetar med dessa frågor.

Boende:
För boende se http://visitsundsvall.se/bo/. Det går bra att bo på konferens- anläggningen Hotell Södra Berget. Deltagarna betalar själva för eventuell logi.

Kontakt - frågor:
Anna Molin, anna.molin@lansstyrelsen.se eller Anna Furumark, anna.furumark@olm.se