Berit Wallenbergs Stiftelse utlyser anslag inom arkeologi och konstvetenskap (företrädesvis till och med 1800-talets slut). Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Följande forskningsprogram går att söka medel för:

  • Doktorandtjänster - behörig att söka finansiering är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet.
  • Speciella projekt – behörig att söka är institutioner eller andra organisationer vilka bedriver vetenskaplig forskning. Med speciella projekt avses en projektbudget upp till 2 mkr.
  • Vetenskapliga projekt av mindre storlek – behörig att söka är enskilda forskare (svenska såväl som utländska medborgare) och svenska forskningsinstitutioner.

Är du intresserad att söka något av ovan forskningsprogram vänligen läs mer på vår hemsida www.wallenberg.com, klicka sedan på Berit Wallenbergs Stiftelse. Ansökan görs endast via e-ansökan. Ansökningsperioden är mellan 1 april-1 juni. Sista ansökningsdatum är 1 juni 2013.