Riksdagshuset. Foto Melker Dahlstrand.

Nu närmar sig planerat beslutdatum för proposition 2016/17:116  Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop. Därmed avgörs bland annat om vi ska få en lag som reglerar offentligstyrda museer i Sverige. Museilagen skulle i så fall träda i kraft den 1 juli i år.

Beredningen har skett i kulturutskottet sedan 27 april. Ett betänkande är planerat att tryckas den 23 maj. Debatt sker i kammaren den 30 maj länk här>>>, varefter besluten enligt plan fattas den 31 maj. Länk till Riksdagens hemsida»;

Förutom propositionen ligger fyra följdmotioner på bordet.
(L)» (V)» (SD)» (M, C, L KD)»

Bild powerpoint kulturarvspolitikHär summerar vi den nya föreslagna kulturarvspolitiken i en presentation som du kan ladda ned som PDF»

 

 

Foto: Riksdagshuset, fotograf Melker Dahlstrand.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara