Web_Henrik Linborg_Polismuseet

Polismuseets Henrik Lindborg hälsade alla välkomna till Vårmöte 2017 och såg till att deltagarna fick information om alla praktiska detaljer kring dagarna; utrymningsvägar, toaletter, transporter och mingelmiddagar.

Web_Årets museum_Prins Eugens Waldemarsudde

Efter invigningstal från Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och kulturminister Alice Bah Kuhnke delades det prestigefyllda priset för Årets museum ut. 2017 års vinnare blev Prins Eugens Waldemarsudde. Museichef Karin Sidén tog emot pris och intervjuades av Sveriges museers generalsekreterare Mats Persson. Kulturministerns tal från Svalbard kan ni se här»

Web_Ashkan Fardost
När deltagarna fyllt på energin med kaffe och en bensträckare tog Dr. Ashkan Fardost medoss på en fartfylld och inspirerande resa mot en digital framtiden. Missade du föredraget finns det tillgängligt på Sveriges museers Youtube-kanal, inslaget hittar du här»

Web_Panelsamtal_Digitalisering i samhället

Under eftermiddagen hölls också två panelsamtal. Det första handlade om digitaliseringen i samhället och i andra sektorer där panelens deltagare berättade vilka erfarenheter har man dragit och vilka förändringar i upplevelser, konsumtionsmönster, infrastruktur som digitaliseringen bidrar till. I samtalet deltog Anette Novak (vd RISE Interactive), Anna Engquist (strateg digitala medier PRV), Fredrik Linder (enhetschef Kulturdepartementet) och Jan Gulliksen (Dean of the School of Computer Science and Communication (CSC), Professor i Human Computer Interaction och tidigare ordf Digitaliseringskommissionen. Joakim Carlson, redaktör digitala media Historiska museet, modererade. Här kan ni lyssna till panelsamtalet»

Web_Panelsamtal_Museernas digitala mognad
Det andra panelsamtalet handlade om museernas digitala mognad. Karin Nilsson (Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet) var moderator för deltagarna Magnus Hagberg (Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet), Sanne Houby-Nielsen (Nordiska museet), Jan Nordwall (Sveriges Hembygdsförbund), Katarina Carlsson (Malmö Museer), Örjan Molander (Kalmar läns museum) och Helena Törnqvist (Arbetets museum/arbetslivsmuseerna).

Web_Publikbild 2

Under den första dagen i Södertälje stadshus deltog mer än 500 personer och stadshusets största lokal var därmed fylld till bredden.

Fler bilder och kommentarer från de övriga dagarna  samt referat från Sveriges museers årsmöte kommer här på webben under de närmaste dagarna.