Hur ska museernas samlingar och expertkunskap bli tillgängliga för en större och bredare publik? Frågan är aktuell för museer i hela världen som har svårt att nå utanför de traditionella besökarkategorierna. För ett par år sedan fick Centralmuseernas Samarbetsråd idén att liera sig med en av de verkligt framgångsrika aktörerna på den digitala scenen.

Wikipedia wikimediahar etablerat sig som världens ledande encyklopedi och kunskapsplattform. År 2012 beslutade Centralmuseernas Samarbetsråd därför att inleda ett samarbete med Wikimedia Sverige. Tanken är enkel: genom att producera material för Wikipedia och Wikimedia Commons kan museerna nå en publik som är många gånger större än den publik man har i det fysiska museet och på museernas egna webbplatser.

Samarbetet inleddes med ett pilotprojekt där museerna publicerade bilder och skrev artiklar inom sina specialområden. Projektet blev så lyckat att Centralmuseernas Samarbetsråd nu beslutat att gå vidare och fördjupa samarbetet med Wikimedia Sverige. Målet är att arbetet för Wikipedia och Wikimedia ska integreras i exempelvis utställnings- och forskningsprojekt och därmed på sikt bli en del av museernas ordinarie verksamhet.