Foto: Anna Gerdin Tekniska museet

Foto: Anna Gerdin, Tekniska museet

Svenska museer prisas internationellt i höst.