Den nya museilagen som infördes 2017 har fått en tydlig samlande effekt för museerna. Det konstaterar Riksantikvarieämbetet i en ny utredning som genomförts på uppdrag av regeringen.

foto-anna-lihammer-cc-by.-foto-taget-pa-sigtuna-museum2
Vad har hänt på museerna efter museilagens införande? Foto från Sigtuna Museum.Foto: Anna Lihammer (CC BY)

Riksantikvarieämbetet fick 2018 i särskilt uppdrag av regeringen att i dialog med Sveriges Museer följa och redovisa hur museilagen tillämpas. Resultatet har nu återrapporterats till regeringen. Ett viktigt resultat är att museilagen har haft en betydande samlande verkan för museerna.

− Museilagen har genom sitt fokus på museernas kärnverksamheter haft en stor samlande verkan och skapat en struktur för en fortsatt samlad diskussion om museernas verksamheter och förutsättningar, säger Anna Lihammer, Utvärderare på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetets rapport utgör en nollmätning och kan ses som en startpunkt för att i framtiden kunna följa upp de områden som den nya museilagen reglerar och se förändringar över tid. Delar av undersökningen har gjorts i samarbete med Statistiska centralbyrån.
Läs rapporten här