Nu finns en ny bok som peppar alla att jobba för bredare genusintegrering på museer. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare och mer framgångsrikt?

Genom resonerande artiklar, intervjuer och övningar ger Genusförbartverktyg och inspiration som berör många delar av museiverksamheten. Innehållet spänner från arbete med genus och mångfald inför eller under en utställningsproduktion, till att utveckla befintliga samlingar, presentationer och möten med besökarna. Den riktar sig lika mycket till museipedagoger, samlingsintendenter som till en museiledning.

Under 2011-2013 hade Statens historiska museer ett uppdrag från regeringen att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar i Sveriges museer. Projektet JÄMUS omfattade en hel rad av olika aktiviteter. Det bestående intrycket är att det finns många genusmedvetna projekt, utställningar och arbetsmetoder att uppmuntras av runt om i landet. De borde lyftas fram som generella inspirationsexempel mer än vad som görs idag.

Nu knyter boken Genusförbart samman erfarenheter från JÄMUS med den sprudlande förändringskraft som finns hos så många som jobbar på museerna. Bokens artiklar tar grepp om problembilder ,utvecklingsmöjligheter och kombineras med reflektioner, samtal , handfasta övningar och checklistor.

Boken släpptes den 20 januari 2015. Här kan du köpa boken>>>

//Katherine Hauptmann, projektledare för boken Genusförbart