Riksförbundet arbetar just nu med ta fram ett digitalt forum för de nätverk som finns inom museisektorn. Målet är att erbjuda en digital arbetsyta som ska underlätta arbetet i de olika nätverken och ge fler möjlighet att delta.

Kontakta gärna vår generalsekreterare Mats Persson för mer information.