Regeringen har idag utsett Clas-Uno Frykholm till direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys som inleder sin verksamhet den 1 april 2011. Man har också utsett nya ledamöter till styrelsen för Statens Kulturråd.

Läs mer på regeringens webbplats: Ny direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys.

Läs mer regeringens webbplats: Nya ledamöter i Statens Kulturråds styrelse