Regeringen har idag 4 februari utsett Lars Amréus till ny chef för Statens transporthistoriska och maritima museer och Joakim Malmström till ny riksantikvarie. Både tillträder de nya jobben i april.

Statens maritima och transporthistoriska museer är central myndighet för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. I myndigheten ingår museerna Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Joakim-M_Foto Bengt Olofsson
Joakim Malmström

larsA_front
Lars Amreus

Lars Amréus är för närvarande riksantikvarie och har tidigare bland annat varit chef för Statens historiska museer. Joakim Malmström är chef för Naturhistoriska riksmuseet och var dessförinnan universitetsdirektör vid Stockholms universitet.