Nätverket DOSS - Dokumentation av samtida Sverige, utlyser pris för Årets samtidsdokumentation.

Viktiga samtidsdokumentationer pågår på många platser i Sverige. DOSS vill med priset uppmärksamma samtidsdokumentära projekt.

Nominera det projekt som du tycker är bäst! Du får gärna nominera projekt på din egen institution. DOSS  styrgrupp är tävlingsjury.

Prisutdelning sker på Riksförbundets Sveriges Museers vårmöte 2016, 19-21 april, i Linköping.

Kriterier för urval

Samtidsdokumentationer som:

1. Lyfter fram och fördjupar insikten om företeelser i vår tid och sätter det i ett sammanhang
2. Analyserar och reflekterar över nya inslag som innebär förändringar i människors vardag
3. Gärna innehåller originalitet/nytänkande i metod och/eller i innehåll.

Dokumentationen måste vara avslutad under 2014-2015.

Nomineringen skall innehålla:

1. Beskrivning av dokumentationen (syfte, mål och plan)
2. Metoder och genomförande
3. Resultat material (sammanställning av skapat och insamlat källmaterial)
4. Presentation, genomslag och användning (utställning, webb, publikation, forskning, massmedia)

Presentera projektet med max 600 ord och max 4 bilder. Juryn kan i juryarbetet komma att begära in mer information och material om dokumentationen.

Skicka nomineringen senast 29 februari 2016 till: asa.stenstrom@vbm.se och birgitta.witting@helsingborg.se,   skriv ”DOSS Årets samtidsdokumentation” i ämnesfältet.

Vinnaren inbjuds att föreläsa om sin dokumentation på 2016 års höstmöte. Resa och boende för en person ingår i vinsten.