Omslag-s1-150x213Skapande skola har bidragit till att höja elevernas motivation. Det framgår av rapporten Skapande skola. En första utvärdering som presenterades av Myndigheten för kulturanalys den 3 december.

– Rapporten visar både på framgångar och behov av utveckling av stödet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskulturfrågor på Kulturrådet. Den ger goda rekommendationer för hur vi kan gå vidare i arbetet med att öka alla barns möjligheter att uppleva och utöva kultur.

Samtliga 290 kommuner har någon gång sökt och beviljats medel från Skapande skola, men 20 kommuner har endast sökt och fått stöd ett eller två år, enligt rapporten.

Se hela pressmeddelandet från Kulturrådet här>>>

Rapporten finns att ladda ner från Kulturanalys här>>>