En vision för framtidens museer

Välkommen till seminariet som är startskott för en ny branschvision!

18 mars 2014, kl 10.00-16.00
Historiska museet i Stockholm

Vilken roll har museerna år 2025? Vem arbetar på framtidens museer? Vad är publiken intresserad av? Hur samarbetar museerna med varandra, med besöksnäringen och med andra parter? Vem och vad saknar du på museikartan?

Under 2014 ska Riksförbundet Sveriges museer arbeta fram en branschvision tillsammans med Riksutställningar och medlemsmuseerna. Processen utgår från seminarier, samtal med museerna och analyser av framtidens behov.

Varje år görs mellan 17 och 18 miljoner besök i museernas utställningar och aktiviteter. Till det kommer omfattande digitala kunskapsresurser. Museerna är centrala och regionala knutpunkter med stort förtroendekapital. Tillsammans kan vi vara en samlad kraft för utvecklingen av ett framtidens samhälle, som bygger på grunden att alla människor har lika värde och lika stor rätt att delta i kultur och lärande.

Vad tycker du? Vilka uppdrag är viktigast för just ditt museum?

Seminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan som du gör här>>>