För att få en överblick av ett av många aktivitetsområden inom museivärlden vill Riksförbundet titta närmare på museernas pedagogik, undervisning, lärande - eller vad man föredrar att kalla det.

Förbundet har inlett ett samarbete med Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) som ska hjälpa oss att skapa ett första intryck. Bifogad enkät är utsänd till alla våra medlemsmuseer. Vi behöver ert svar senast innan midsommar.

Följebrev med information om enkäten

Enkäten