Frågan ställs inte så ofta, men ibland hänger den i luften: Varför är Blekinge museum huvudman (lead partner) i ett internationellt konstprojekt? Det finns många svar – det enklaste är kanske att det faktiskt ingår i Blekinge museums ansvarsområde att värna och presentera även samtida konst och att vidmakthålla en Östersjöprofil. Redan där slår Art Line två flugor i en smäll!

artline

Art Line inleddes år 2011. Det känns som igår, men när vi nu inför avslutningen summerar allt som har skett inom projektets ramar inser vi att det har hunnit hända väldigt mycket. Inte minst har vi skapat ett naturligt och mycket uppskattat samarbete mellan människor och institutioner på båda sidor Östersjön, en ny infrastruktur som inte fanns förut. Till detta kommer att samarbetet lokalt i respektive region, exempelvis mellan institutionerna i Blekinge, har blivit bättre på köpet. I projektet ingår inte mindre är 14 partners, konstmuseer, akademi och ett rederi, så bredden är det inget fel på.

Det visade sig alltså klokt när Blekinge museum vågade ta steget att bli lead partner i detta delvis EU-finansierade projekt. Länsmuseet kunde, utan att ge avkall på sin särart, spela en roll för en större region – i det här fallet delar av Sverige, Polen, Litauen, Ryssland och Tyskland. Utväxlingen av de egna insatserna blev god. Detta såg även Europeiska kommissionen som 2013 utsåg Art Line till flaggskeppsprojekt inom EU.

artline2

Just nu jobbar vi med att avsluta Art Line. Den 31 mars i år är slutdatum och redan i februari anordnas en upplevelserik Final Conference i Gdansk. Den bjuder på dokumentation i form av en omfattande katalog, video och levande konstverk som skapats inom Art Lines ramverk. Katalogen på 260 sidor får bara plats med delar av allt det som hänt under de tre åren och kompletteras med en online-katalog med filmer, föreläsningar och flera texter. Häng med till Gdansk den 4 februari så får ni se!

Även om Art Line som projekt tar slut, fortsätter Blekinge museum att ha kontakter med Polen. I samband med slutkonferensen undertecknas ett samarbetsdokument mellan museet och Nationalmuseet i Gdansk. Och i Blekinge finns en stark vilja att Art Line ska få en fortsättning under kommande programperiod inom EU.

http://www.artline-southbaltic.eu

http://www.blekingemuseum.se

 

//Ingemar Lönnbom, informationsansvarig Art Line

Ingemar Lönnbom är informatör på det internationella konstprojektet Art Line, där Blekinge museum är lead partner (huvudman). Projektledare är Torun Ekstrand. Art Line knyter samman kulturinstitutioner, konstnärer, högskolor, vetenskap och forskning i fem länder runt Östersjön. Projektet är delvis EU-finansierat, utnämnt till flaggskeppsprojekt och ingår i Östersjöstrategin.