EU-kommissionen har anlitat ett konsultföretag som ska undersöka den kulturella och kreativa sektorns behov av tillgång till finansiering.

Hurdana är era finansieringsbehov? Är tillgången till finansiering ett tillväxthinder för er organisation?

Dess är några av de frågor som fram till och med mitten av mars ställs i en online-enkät som aktörer inom sektorerna uppmanas att delta i för att hjälpa kommissionen erhålla information om dessa behov. Berätta om era upplevelser på www.eu-for-creativity.eu eller via Twitter, @euforcreativity.