En ny undersökning från EU-kommissionen visar att Sveriges ligger i topp när det  gäller kulturvanor i Europa. För museernas del är det en glädjande läsning.  Hela 76% av de tillfrågade angav att man besökt ett museum eller galleri de senaste 12 månaderna. En ökning med hela 14% sedan förra mätningen 2007. Detta kan jämföras med snittet bland medlemsstaterna som ligger på 37%.

Läs mer i pressmeddelande från EU-kommissionen>>>

Faktablad>>>