Fem svenska museer står värdar för kollegor från världens transport och kommunikationsmuseer. 15-18 juni är det dags för den 39:e konferensen för IATM, International Association of Transport and Communications Museums.

– Vi är stolta över att arrangera konferensen i Sverige. Dessutom gör vi det på ett smart sätt, som en stafett där museerna turas om med värdskapet, säger Robert Sjöö, chef för Sveriges Järnvägsmuseum och president i IATM sedan 2011.

Organisationen IATM bildades 1968 och är associerad till världsorganisationen för museer, ICOM, som sorterar under UNESCO. IATM verkar för ett aktivt samarbete över nationsgränserna mellan museer inom sina specialområden. Konferenser arrangeras normalt varje år och nu är det Sveriges tur med museerna Livrustkammaren, Postmuseum, Spårvägsmuseet och Tekniska museet i Stockholm samt Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle som värdar. Temat i år är ”Exchange Platforms – Hands on and Best Practice” där de svenska museerna ska dela med sig av det de är bäst på.

Konferensen inleds bland kungliga vagnar i Livrustkammaren i Stockholms slott och avslutas i järnvägsmuseets restaureringsverkstad. Under konferensens gång kommer delegaterna att få ta del av pedagogik på Postmuseum, Spårvägsmuseets nybyggnadsplaner i gasverksområdet – platsen för Stockholms nya kulturscen – och modern utställningsteknik på Tekniska museet.

Drygt 60 konferensdeltagare från 16 länder borgar för intressanta och värdefulla diskussioner på alla museer hoppas Robert Sjöö.

Förflyttningen från Stockholm till Gävle kommer att ske stilenligt med Sveriges Järnvägsmuseums så kallade Årgångståg i 1950-talstappning. Tåget kommer att finnas på Stockholms Central spår 6, tisdagen den 17 juni, mellan klockan 11.40 och 11.55. Delegaterna anländer till stationen med veteranbussar från Spårvägsmuseet. Det går då utmärkt att få en pratstund med några av deltagarna.

För mer information, kontakta:

Robert Sjöö, President IATM, 070-724 1188

Mikael Dunker, kommunikatör IATM, 076-778 4614