Museilagen_seminarium 9 feb 2018_2

Museilag - styrning eller frihet? Mats Persson, Sveriges Museer, ställde frågan till Sergei Muschin, Jönköpings läns museum,  Tina Karlsson, Friluftsmuseet gamla Linköping,  Cecilia Magnusson (M) och Gunilla Carlsson (S).

Historiens första Folk och Kultur  i Eskilstuna med 260  tvärsektoriella programpunkter drog 1500 besökare och fick god bevakning i massmedierna. Här fördes samtal om kulturens roll i den politiska debatten och såväl partiledare som kulturpolitiker var på plats och träffade sektorns företrädare.

Arrangörerna meddelar nu att konventet blir årligt och även nästa år kommer att äga rum i  den monumentala Munktellstaden i april 2019.

En eloge till konventet Folk och Kultur och alla som bidrar till det stora engagemanget för samtalen om kulturens möjligheter i Sverige
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Sveriges Museer deltog med två seminarier, ett om hur museer kan göra skillnad och ett om Museilagen där vi bi bjöd på samtal mellan två ledamöter i kulturutskottet och två museichefer. Samtalet om museilagen finns som podd.

Arrangörer för Folk och Kultur är Länsmuseerna, Länsteatrarna, Regionmusiken, Eskilstuna kommun och Landstinget i Sörmland.

Länk till medieklippen om Folk och Kultur >>