Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. Ett undantag görs för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Uppdaterat 24 november.

Ändringarna trädde i kraft den 24 november 2020. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna sannolikt att behöva förlängas över jul och nyår.

Läs mer på regeringens hemsida.