Under regeringens presskonferens den 21 januari kom beskedet att nationella restriktionerna på grund av pandemin förlängs till 7 februari. Omprövning av restriktioner kommer att ske varannan vecka framöver.

Restriktionerna förlängs bland annat gällande regional och kommunal verksamhet där all verksamhet som allmänheten har tillträde till och inte är nödvändig ska hålla stängt. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser och museer.

De statliga museimyndigheterna påverkas också av påbudet om distansarbete .

Beslutet samtidigt innebär att offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.

För mer information se regeringens pressmeddelande om kultur- och fritidsaktiviteter