den-sociala-roboten-furhat

Formas höll uppstartsmöte för museer i pilot för forskning och hållbarhet. På Arbetets museum tittar man närmare på den hållbara utvecklingen av sociala robotar. Bild: Furhat Robotics

Arbetets museum, Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska museet, Skansen, Västmanlands läns museum och Örebro läns museum har fått medel från Forskningsrådet Formas för att förmedla kunskap om forskning och de internationella hållbarhetsmålen. Nu i januari bjöd Formas in projektledarna till ett möte.

Utlysningen från Forskningsrådet Formas lockade ansökningar från 24 museer runt om i landet. En expertpanel bedömde ansökningarna utifrån kriterier som relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Sex museer valdes ut.

Närmandet till museerna genom denna utlysning betraktas av Formas som en pilot för framtiden och det var med nyfikenhet man nu bjöd in de olika projektledarna. Sofia Rickberg, strategisk kommunikatör och handledare för utlysningen på Formas ledde mötet i syfte att röna ut hur man ska bli ännu bättre på att lysa ut forskningsmedel till kommunikationsprojekt med forskningsanknytning. Det var också ett möte för information och inspiration samt utbyte mellan projektledarna på de olika museerna. Satsningen följs av Formas kommunikationchef Elisabet Blomberg som också deltog vid mötet.

– Vi vill gärna att forskare och de som inte är forskare ska jobba tillsammans i de kommunikationsprojekt som vi finansierar. Att vi vänt oss till museerna är ett sätt att visa att forskning och hållbarhetsfrågor inom våra områden – miljö, samhällsbyggnad, jord-, skog- och vattenbruk – är relevanta för landets alla museibesökare, säger Elisabet Blomberg.