Av de uppåt hundra personer som finns med nätverket Forskning och museer, FoMu, medverkade hela 50 personer i den fjärde årliga nätverksträffen, som ägde rum på Almgrens Sidenväveri och museum i Stockholm i slutet av januari.

Temat för året var forskningens relation till föremål och samlingar. Programmet började med en praktisk övning där deltagarna samarbetade i närstudier av sidenkläder från 1800-talet i Almgrens samlingar. Det gällde att både beskriva dem och börja formulera forskningsfrågor.

natverkstraff januari 2
Närstudier av sidenkläder från 1800-talet i Almgrens samlingar.

På detta handfasta sätt diskuterades hur god samlingsforskning kan gå till. Nyfikenhet, praktiskt handlag och förmåga att ställa abstrakta frågor blandades i det fysiska mötet mellan ting och forskare.

Mötets inbjudna huvudtalare var Sophie Woodward från University of Manchester som presenterade samtida teorier och begrepp inom material studies. Hon gav starka argument för hur även tillsynes anspråkslösa ting skapar materiella ramar för människors verksamheter. I korta presentationer gavs i vanlig ordning korta inblickar i pågående forskning på museer.

Mötet avlutades med en paneldiskussion om betydelsen av det materiella i vår forskning. Torun Zachrisson, Patrik Steorn och Pernilla Rasmussen talade under ledning av moderatorn Marie Ulväng. Där framhölls att föremålen kan ge en helt ny kunskap och utveckla nya forskningsfrågor när de alldeles handfast och bokstavligt studeras från olika håll.

Att ställa föremål och konstverk i bredvid varandra i nya sammanhang lär ett annat sätt att både skapa och förmedla nya kunskaper om föremålen. Det som diskuterades fångade väl upp Sophie Woodwards perspektiv på ting som relation och ting i relation till andra ting.

natverkstraff januari
Närstudier av sidenkläder från 1800-talet i Almgrens samlingar.

Dessutom gav Christine Wallén från Kungliga Biblioteket och Katarina Wiberg från Svensk biblioteksförening en presentation av en enkät om vetenskaplig informationsförsörjning på museer. De kommer publicera en fullständig rapport senare under året.